Mer info

Hjälp till att stoppa detta

Hjälp till att sprida info om detta, och ställ frågor till ...

... vänner och bekanta: Tänk på att detta ämnesområde är extremt obekvämt och för vissa kan det även vara helt ny info som krasar deras uppfattning om verkligheten.

... media*: En väldigt liten del av mediavärlden berör ens detta ämne så bli inte förvånad om du ignoreras eller hånas.

... politiker & myndigheter* (t.ex. Försvarsmakten, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket): De representerar folket och ska värna om vårt välmående m.m., men utsätts konstant för lobbyism/desinfo och ekonomiska särintressen. Deras situation är förmodligen svårare än någonsin.

 

* = Mer om vilka som är involverade och vad som sägs och görs. (Det är en fördel om ni tittar på denna sida innan ni kontaktar eller gör en anmälan, och här finner ni även exempel på frågor att ställa.)

 

Dokumentera + anmäl:

# Det man dokumenterar kan bli ett underlag för både dig och andra att bättre överblicka vad som händer och ev öka förståelsen. Den riktigt ambitiöse kan även studera kemi och (gamla) meteorologiböcker. Följ Flightradar + Sat24 som ett komplement till skådandet från marken.

Om ni flyger: Filma inifrån planet om det sprutar, och uppge klockslag & datum samt vilket bolag du flyger med.

# Man kan ta egna vattenprover och lämna till ett laboratorie men det är tyvärr få labb som ställer upp.

# Att engagera sig och att samverka med andra "vakna" känns bra, och det finns många verktyg och olika sätt att använda verktygen. Ett viktigt verktyg är juridiken och den kan användas i så kallad grupptalan.

Man kan även anmäla lagbrott till myndighet (t.ex. polisen).

# Att ringa 1177 (vårdguiden) eller besöka läkare ger sällan en konkret hjälp i detta sammanhang, men samtalen bidrar till en ökad statistik och kan utgöra bränsle för myndigheters agerande och ökad medvetenhet inom sjukvården.

 

Geoengineeering/chemtrails är vår tids största, hemligaste, mest obekväma, mest komplexa, mest akuta (och därmed förmodligen den svåraste) frågan att hantera. Därför behövs organisation & strategi, förståelse & empati samt mod från oss alla. Ge stöd åt nyckelaktörer + folk, för att uppnå kritisk massa. Donera för att stödja denna verksamhet.

Hur hade du själv velat bli "väckt" till denna fråga?

 

Blandad info & tips från ...

Thrive Movement + intervju

GeoEngineering Watch + UK SKYWATCH + Look-Up

What can we do (intervju Michael Murphy)

Demonstrationer och manifestationer.

 

Flygblad: Infoblad + flyer dubbel

Åtgärder för hälsan så länge

I väntan på att dessa besprutningar upphör, bör man göra vad man kan för att minska riskerna. Den röda tråden är "Lev hälsosamt". Om man har en hög lägstanivå och ett bra immunförsvar, då har man också bättre motståndskraft mot den ohälsosamma exponeringen.

Baserat på vad besprutningarna brukar innehålla så är man hjälpt av vitamin C + D, Nigellafrö, hampafrö, vitlök, shiitake, kolloidalt silver, chiafrö, chlorella, vetegräs, gurkmeja, magnesium, kalium, selen, citron och bikarbonat. Och man bör förstås äta ekologisk mat så att man inte spär på med miljögifter den vägen. Det behöver inte vara dyrare, och man kan dessutom odla själv (gärna i växthus/aquaponics/inomhus med tanke på nedfallet).

 

Håll dig fysiskt passiv (och ev inomhus) när du befinner dig i ett område med förhöjda koncentrationer av gifterna. En skyddsmask eller fuktad tygbit kan hjälpa, men filterar ev inte bort alla partiklar (t.ex. nanopartiklar). Ryst ytterplaggen i farstun/ute, och duscha innan läggdags (särskilt håret).

 

Money plant

Växter förbättrar luft- kvaliteten, och är viktiga för din inomhusmiljö (särskilt sovrummen). Ju fler växter, desto mindre luft behövs utifrån.

Minska på exponering från mobiltelefon, läsplattor och wifi, då metaller som aluminium är elektroaktiva.

Skalärvågor sägs kunna motverka kemispåren.

 

Be om hjälp

Om ni vill ha mer info om hälsoskydd kan ni kontakta en holistisk hälsoterapeut eller en toxikolog (eller en KBT då chemtrails även påverkar den kognitiva förmågan).

Den mentala hälsan är viktig, och eftersom informationen på denna hemsida kan kännas jobbig är det bra att kunna prata ut med någon (oavsett om det är vänner eller terapeuter). Kanske finns det en lokal grupp som arbetar med denna fråga, vilken kan vara ett stöd.

 

Och glöm inte Gandhis visa ord: