Vadå besprutning?

Introduktion

Den besprutning av luftrummet vi talar om äger rum på trafikplanshöjd (till skillnad från besprutning av åkrar som utförs på låg höjd med särskilt tillstånd).

Luften besprutas med olika ämnen (aerosoler) som dröjer sig kvar, och det är dessa spår som kallas ”chemtrails”.

Analyser av bl.a. regnvatten (exempel i kolumnen till höger) visar att chemtrails kan innehålla bl.a. Aluminium, Barium, Strontium, Kadmium, Litium samt icke metalliska ämnen som mykotoxiner, bakteriesträngar, mögel, Fluor och nanofiber. Metallerna brukar förekomma i jon-/oxidform, och övriga ämnen är ibland syntetiska och modifierade. Ämnena förekommer i annan form och på annan plats än normalt, och det är detta onaturliga sammanhang som ger allvarliga konsekvenser.

Contrails eller chemtrails?

En klar djupblå himmel är inte lika vanlig idag.

Dagens flygplan* lämnar normalt inga synliga spår, men vid unika förhållanden bildas ev. en kort kondensationsstrimma (contrail) som löses upp efter några sekunder. Strimman bildas t.ex. när ånga från motorer fryser till is med hjälp av smuts/partiklar från avgaserna, och därför var strimmor mer påtagliga förr när planen inte hade så rent bränsle eller effektiva motorer som idag. Idag är det extremt ovanligt att man lyckas se en vanlig contrail.

* Kommersiella plan (avser ej militära plan eller drönare).

 

De kemikaliemixar som används vid aerosol besprutning kan skapa spår (chemtrails) som är korta, långa eller bomber och agerar olika beroende av kemikaliemixen. Ibland skapas nya moln eller ett svagt dis. Ibland blir det långa spår som dröjer kvar, breder ut sig och tillsammans med andra spår bildar ett tydligare dis (bilden nedan). Numera även svarta.

Besprutningen kan slås av/på när som helst, varför vissa spår verkar sluta/börja tvärt. Detta är ett tydligt tecken på chemtrails som ofta kommer från separata tankar, medan contrails från motorer/vingspetsar behöver helt andra förutsättningar för att upphöra tvärt.

Varför sker besprutningen?

En semiofficiell förklaring som givits, är att det handlar om att mildra klimatförändringar. ”Geoengineering” (dvs att på konstgjord väg styra atmosfären) kan bl.a. påverka väder, klimat och atmosfärens kemiska sammansättning. Detta är ett segment inom vetenskapen som diskuterats länge, och sedan början av 1900-talet har man testat vädermanipulering (i liten avgränsad skala). I dag tittar vissa grupperingar på olika geoengineering-metoder (t.ex. Solar Radiation Management) som möjliga åtgärder för att mildra klimatförändringar. Andra menar att detta redan är igång storskaligt och att syftena sällan är klimatrelaterade utan snarare handlar om militära ändamål. Observatörer har noterat att besprutningen varit särskilt intensiv i samband med NATO-övningar i närheten (t.ex. i Stockholmsområdet september 2013). Besprutningen verkar vara koncentrerad till NATO-länder och har pågått i varierande omfattning under 2000-talet (ökat successivt).

Forskaren Clifford Carnicom anger i detta dokument att syftena lär vara militär radarkommunikation och övervakning. Även det förmodade syftet att "styra vädret" är militärt, vilket styrks i bl.a. Owning the weather in 2025 från US Air Force. Där beskrivs projektet som ett militärt vapen eller makt- förstärkare, och enligt deras tidtabell befinner vi oss nu i en period av spridning av kemikalier från flyg (både civilt och militärt) samt skapande av "smarta moln" med nanoteknik.

I tidtabellen (sidan 34 i dokumentet) ser vi en kraftig ökning efter 2010. Dessa ”moln” är tänkta att samverka med ”riktad energi” (t.ex. ”HAARP”), vilket ska underlätta nyss nämnda radarkommunikation och väderkontroll.

Flygbesprutningen kopplas även samman med genteknik.

 

Men oavsett vilka syften som egentligen ligger bakom, så anser Skywatch Sweden att besprutningen är ohållbar på flera plan. Det är svårt att bevisa syftet, men forskningen kan lätt bevisa vad chemtrails innehåller och visa på de förödande konsekvenserna för miljö och hälsa.

Vi kan likna det vid ”genetic engineering” där de agrokemiska koncernerna modifierar vår mat (GMO). De pågående avsiktliga utsläppen från flyg är ännu ett försök att med ingenjörskonst kontrollera och manipulera naturen – med stora konsekvenser för människa och miljö.

Hårda fakta

Forskning, rapporter, statistik

Carnicom Institute + ett samlande pdf-dokument ("Cloud Cover") som är ett transkript av en dokumentär med samma namn (nedan). + Regnvattentest

 

Belfort Group (miljöorganisation) har författat rapporten

Case orange + en kort bakgrund

 

GeoEngineering Watch: Samlade dokument

+ Tester och analyser från olika laboratorier + exempel från Norge & Sverige 1 & 2 + testresultat från olika prover + föreläsning byggd på analyser.

 

Patent: Sökta patent + patentlista + patentlista 2

 

World Meteorological Organization: Rapport om vädermanipulering för 2012/2013

 

Statistik visar att flygtrafiken minskat de senaste tio åren (chemtrails beror på ökad trafik = inte sant). Tabell 4.1

 

Olika typer av dokumentation. Väldigt omfattande och redovisat kronologiskt:

1962 - 2001 , 2001 - 2004 , 2005 - 2008

 

Mer forskning under Konsekvenser.

 

Böcker

William Thomas - "Chemtrails Confirmed" (2010)

Dr. Ilya Sandra Perlingieri - “The Uterine Crisis

Elana Freeland - "Chemtrails, HAARP and ..."

Maximilian Schnell - "De vita linjerna i skyn"

R O'Neil - "Funny Clouds" (barnbok)

 

Video

Aerosol Crimes: Vetenskaplig dokumentär som nu stoppats av Youtube. Vi hänvisar istället till den mer lättsmälta versionen: Cloud Cover

Bye Bye Blue Sky Dokumentär med undersökningar, vittnesmål samt uttalanden från forskare och experter.

Chemtrails: The secret war Dokumentär (Italien, 2014).

Overcast Ny dokumentär, inkl mätningar.

What in the world are they spraying? Prisbelönt dokumentär, som snart följs upp av Unconventional grey.

 

Videon nedan visar två flygplan som flyger i formation och besprutar. I videon belyser man även hur det ena planet plötsligt stoppar besprutningen och sedan återupptar den.

Dokument samt vittnesmål från klimatforskare som säger att besprutningen pågår och att den värmer snarare än kyler klimatet.

 

Vidare läsning (rapporter, studier, artiklar)

Chemtrails - Proof and Purpose. TJ Coles, Plymouth University

Cloverleaf project: Länk 1, länk 2

Open skies treaty: Länk 1 , 2 , 3

Space preservation act 2001: Länk 1 , 2 , 3

Dokumenterad klimatmodifiering med riktad energi och aerosoler.

Filmad besprutning och fyrkantiga moln som inte går att bortförklara.

Geoengineering enligt IPCC