Vittnesmål

Bilder , videos etc

Videos: Film och samlat bildmaterial från New York-området: Look up! + Kortfilm från Zürich om chem web/kemiväv +

Kortfilm från German Skywatch + råfilm inifrån ett flygplan

Bildspel: Infrån flygplan

+ Nedan ett litet urval av bilder från hela världen.

Bildspelet i sin helhet går från klarblå himmel till tungt besprutad där solen har svårt att tränga genom slöjan.

Omfattande dokumentation

NATO-länder har besprutats (i varierande omfattning) hela 2000-talet, så vittnesmål och bildbevis finns i överflöd.

För att undvika dubbelarbete, hänvisar vi till andra sidor.

 

Globalt: GeoEngineering Watch + Global Skywatch

Europa: Skyguards + UK SKY WATCH

Sverige: Chemtrails i Sverige + Chemtrailsbilder-Sverige

Facebook: Chemtrails Sweden + Global Skywatch